Hop til hovedindholdet

Naturvejledning Danmark logo

Tag fat på NATURDANNELSE!


Dato og tid

Mandag d. 21. november 2022 kl. 09:00 til 16:00

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 8. november 2022 kl. 23:55

Sted

Københavns Naturskole, Kalvebod Fælled, Granatvej 11, 2770 Kastrup Københavns Naturskole, Kalvebod Fælled
Granatvej 11
2770 Kastrup

Tag fat på NATURDANNELSE!


Arrangementsbeskrivelse

Naturdannelse er et forholdsvis nyt begreb i naturdebatten. Hvad er naturdannelse? Er det vigtigt i naturvejledning og -formidling, hvordan arbejder vi med det i praksis og er der forskel på børns og voksnes naturdannelse? Det handler denne workshopdag om. Vi sætter fokus på begrebet og på hvordan vi kan skabe og understøtte en stærk forbindelse mellem mennesker og natur.

Naturdannelse stiller skarpt på interaktionen mellem menneske og natur - og hvordan menneskers relation til naturen kan styrkes. Dannelse og naturdannelse kan ses som en fortløbende proces, der inkluderer erkendelser, som bæres videre og interagerer med nye erkendelse, som kan få betydning langt senere i livet. Dannelsesprocessen klæder mennesker på til at tage aktivt del i deres omverden – til at handle. OG handlekompetence er et vigtigt element i naturvejledningen.

Dagen vil bl.a. indeholde:

  • Oplæg fra fagpersoner
  • Eksempler og konkrete aktiviteter du kan tage med hjem/blive inspireret af
  • Debat og præsentation af forskellige holdninger og tilgange
  • Mulighed for at udvikle egen praksis

Du kan med fordel læse rapporten BØRNS NATURDANNELSE. Naturen i barnet – barnet i naturen. Af Rikke Hartmeyer og Søren Præstholm. Udgivet af Center for Børn og Natur ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg, januar 2021. Find rapporten her: https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/B%C3%B8rns_Naturdannelse_final_rapport__web_2021.pdf

Bemærk at dagen indgår i kursusrækken ’Tag fat på de store udfordringer’ på 5 dage. Læs mere her: https://natur-vejleder.dk/tag-fat-paa-de-store-udfordringer/

 

OPLÆGSHOLDERE

Søren Præstholm, leder af Center for Børn og Natur, og en af forfatterne bag rapporten ’Børns Naturdannelse’.

Pernille Friis Brødsgaard, Friluftsrådet. Projektleder for Børns Naturdannelse, som afsluttes i efteråret 2022 – læs evt. mere om projektet her: https://friluftsraadet.dk/naturdannelse og find også den nye rapport, ”Børns Naturdannelse – inspiration fra 9 eksempler i praksis”, her: https://friluftsraadet.dk/vi-arbejder/natur-friluftsliv-boern-unge/boerns-naturdannelse

Jaris Bigler, teamleder og Giuliano Matessi, naturvejleder på Københavns Naturskole

Laura Lundager Jensen, Læreruddannelsen KP og underviser på natur-kultur formidleruddannelsen Nødebo Skovskole. Laura har på læreruddannelsen i en årrække arbejdet med udeskole i kulturfagene og har Historie og Religion som primære fag.

 

Tovholder for dagen er:

Eva Skytte, Uddannelsesleder i Naturvejledning Danmark.

 

PRAKTISK

Sted: Københavns Naturskole, Kalvebod Fælled, Granatvej 11, 2770 Kastrup. Se evt. her: https://www.groen.kk.dk/alt-om-os/koebenhavns-naturskole/naturcenter-amager

Målgruppen: Naturvejledere, lærere, pædagoger og andre naturformidlere

Tidspunkt: 21. november 2022 kl. 9.00-16

Tilmelding: tilmeld dig via linket her: https://naturvejleder.nemtilmeld.dk/45/ 

Tilmeldingsfrist: 1. november 2022

Deltagerantal: 15-35 deltagere

Pris: 1450,- kr. inkl. moms for medlemmer af Naturvejledning Danmark og 1950,- kr. inkl. moms for ikke-medlemmer som dækker oplægsholdere, materialer, forplejning og kursuslokaler. Bemærk at dagen indgår i kursusrækken ’Tag fat på de store udfordringer’. Hvis du tilmelder dig alle dagene inden 1. maj, får du rabat. Se evt. mere her: https://natur-vejleder.dk/tag-fat-paa-de-store-udfordringer/ 

Naturvejlederuddannelsen: Er du (eller skal du) i gang med naturvejlederuddannelsen, så tæller dagen som én dag af de seks valgfrie, åbne kursusdage, der er en del af Naturvejlederuddannelsen.

 

PROGRAM

9.00                  Ankomst og kaffe

9.30                  Velkomst og intro til dagens program

                          Intro til Københavns Naturskole

9.50                  Naturdannelse - hvad er det? v. Søren Præstholm

      En introduktion til begrebet og forskningen bag

10.45               Del dine tanker med en kollega - walk-and-talk på Vestamager

11.00               Naturdannelse i praksis v. Pernille Friis Brødsgaard

Eksempler og erfaringer fra projektet Børns Naturdannelse

11.45               Del dine tanker med en kollega – walk-and-talk på Vestamager

12.00-12.45   Frokost

12.45-13.45  Hvordan kan filosofi, ånd og værdier åbne for endnu en dimension
              af naturoplevelser. Oplæg, drøftelser og hands on øvelser
              v. Laura
              I uderummet glider fagligheder sammen og beriger hinanden, så
              verden får et mere helstøbt indtryk. I mit oplæg tager vi fat på, hvad
              natur og kultur også giver os, og måske altid gav til dem der var dus
              med uderummet. 

13.45 Kaffe

14.00-15.30   Workshop med udgangspunkt i København Naturskoles tilbud v. Jaris og Guiliano

  • Præsentation af naturskolens arbejde og tanker omkring naturdannelse
  • Hvordan omsætte teorien til praksis?
  • Konkret arbejde med udvikling af de 5 elementer

15.30-16.00   Egne tanker og fælles opsamling over dagen.

  • Hvilke oplevelser og erkendelser tager jeg med mig på baggrund af dagen
  • Hvad er jeg blevet inspireret til at arbejde videre med
  • Og hvordan vil jeg gribe det an?

16.00               Tak for i dag

 

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Naturvejledning Danmark
Tlf: +45 53566286
uddannelse@naturvejledningdanmark.dk

Kontaktinformation til arrangør

Naturvejledning Danmark
Tlf: +45 53566286
uddannelse@naturvejledningdanmark.dk