Hop til hovedindholdet

Naturvejledning Danmark logo

Tag fat på Natursyn!


Dato og tid

Tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 09:30 til 16:00

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 1. maj 2022 kl. 23:55

Sted

Esrum Møllegård, Klostergade 12, 3230 Esrum Møllegård
Klostergade 12
3230

Tag fat på Natursyn!


Tag fat på Natursyn!

 

Naturdebatten fylder rigtig meget i disse tider, blandt befolkningen, blandt politikere, blandt forskere og andre fagfolk. Men hvad er op og ned i denne debat? Hvad kan ligge til grund for uenighederne og hvilke faglige, følelsesmæssige og værdimæssige forståelser ligger bag? Og hvordan formidler vi dem?

Denne workshopdag vil sætte fokus på begrebet Natursyn og hvilken natur det er, vi gerne vil have.

Som formidlere møder vi ofte mange forskellige mennesker, med mange forskellige syn på naturen, så hvordan kan vi forstå og formidle de ofte modstridende holdninger, og hvordan kan vi som formidlere bidrage til naturdebatten gennem vores aktiviteter og arrangementer.

Gennem oplæg, refleksioner, dialog og konkrete formidlingsaktiviteter sætter vi spot på natursynsbegrebet. Vi vil forsøge at blive klogere på vores eget natursyn og på hvordan vi gennem vores formidling kan facilitere dialog og forståelse for mangfoldigheden i natursyn.

Dagen er skabt i et samarbejde mellem Naturvejledning Danmark og Biologiforbundet.

Du kan med fordel læse bogen ”Hvilken Natur?” udgivet af Biologiforbundets forlag inden dagen. Bogen kan også købes med rabat på dagen.

Bemærk at dagen indgår i kursusrækken ’Tag fat på de store udfordringer’ på 5 dage. Læs mere her: Tag fat på de store udfordringer! - Naturvejledning Danmark (natur-vejleder.dk)

OPLÆGSHOLDERE

Karsten Elmose Vad, specialkonsulent på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet

Anne Katrine Gjerløff, Chef for Formidling og Publikumsaktiviteter på Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

Begge er redaktører på den nye bog ”Hvilken Natur?”, som er udkommet på Biologiforbundets forlag.

Henning Grubb Basballe, Copenhagen Game Lab

 

Tovholder for dagen er:

Mette Aaskov Knudsen, Formidlingskoordinator Nationalpark Kongernes Nordsjælland

 

PRAKTISK

Sted: Esrum Møllegård, Klostergade 12, Græsted

Målgruppen: Naturvejledere og andre naturformidlere samt medlemmer af Biologiforbundet

Tidspunkt: 10. maj 2022 kl 9.30-16

Tilmelding: tilmeld dig via linket her: https://naturvejleder.nemtilmeld.dk/30/ 

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2022

Deltagerantal: 15-35 deltagere

Pris: 1450,- kr. inkl. moms for medlemmer af Biologiforbundet eller Naturvejledning Danmark og 1950,- kr. inkl. moms for ikke-medlemmer som dækker oplægsholdere, materialer, forplejning og kursuslokaler.

Bemærk at dagen indgår i kursusrækken ’Tag fat på de store udfordringer’. Hvis du tilmelder dig alle dagene, får du rabat. Se evt. mere her: Tag fat på de store udfordringer! - Naturvejledning Danmark (natur-vejleder.dk)

Naturvejlederuddannelsen: Er du i gang med naturvejlederuddannelsen, så tæller dagen som én dag af de seks valgfri, åbne kursusdage, der er en del af Naturvejlederuddannelsen.

 

PROGRAM

 

9.30-10.00     Ankomst og kaffe

10.00             Velkomst og intro til dagens program

10.15-11.45   ”Natur og unatur” – oplæg ved Anne Katrine Gjerløff om naturbegrebet
                      ”Hvad er et natursyn egentlig?” – oplæg ved Karsten Elmose Vad om natursyn

                       Kort workshop om natursyn og naturbegrebet

11.45-12.00   Del dine tanker med en kollega

12.00-13.00   Frokost

13.00-15.00   Introduktion og afprøvning af forhandlingsspil om natursyn ved Henning Grubb Basballe, Copenhagen Game Lab.

Spillet er udviklet af Copenhagen Game Lab i samarbejde med Danmarks Jægerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug og Fødevarer og Bevar Danmarks Kulturlandskaber.

Indledende oplæg om:

  • Hvorfor spil om Natursyn, og hvad er det spil kan i en læringsmæssig sammenhæng?
  • Læringsmæssige mål og forventninger til spillet?
  • Identifikation af de natursyn, som ligger til grund for udvikling af spillet?

Herefter gennemspilles natursynsforhandlingsspil i én eller to grupper. Der indlægges kaffepause undervejs

15.00-15.20   Walk and talk i mindre grupper om feedback og refleksioner på baggrund af spillet.

15.20-15.40   Feedback til Copenhagen Game Lab

15.40-16.00   Egne tanker og fælles opsamling over dagen.

  • Hvilke oplevelser og erkendelser tager jeg med mig på baggrund af dagen
  • Hvad er jeg blevet inspireret til at arbejde videre med
  • Og hvordan vil jeg gribe det an?

                                                                      

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Naturvejledning Danmark
Tlf: +45 53566286
uddannelse@naturvejledningdanmark.dk

Kontaktinformation til arrangør

Naturvejledning Danmark
Tlf: +45 53566286
uddannelse@naturvejledningdanmark.dk